Balın Nitelikleri


Balın içyüzünü daha iyi bilmek için, onun başlıca 4 niteliği iyi bilinmelidir. Bunlar kıvam, renk, lezzet ve kokudur.

1- KIVAM : Bir balın madde olarak akıcılığını gösterir. Bir balın kıvamını tayin eden en önemli unsur, balın yapımında kullanılan nektarın hangi bitkiden alındığıdır. Her yöredeki farklı çiçek nektarları, balın kıvamına ayrı bir özellik verirler.

2- RENK : Balın rengi; iklim, mevsim, hava koşulları ve alındığı kaynaklara bağlı olarak çok değişik bir görünüştedir. Açık sarı dan tutun da, esmer, kahverengine kadar çeşitli renklerde bal vardır. Bir balın rengi, görünüş olarak herkes tarafından çeşitli yorumlara uğrar. Normal mevsimlerde beyaz olarak oluşan bir yörenin balı, fazla yağışlı yıllarda koyu bir renk taşıyabilir. Ayrıca balın yapısını oluşturan elemanların farklı dalga boyundaki ışıkları farklı şekilde absorbe (emme) etmelerine, bal özünün toplandığı çiçeklerin çeşidine ve toplandığı bölgeye göre renksizden koyu esmere kadar değişir. Hatta Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde kaynağı belli olmayan mavi renkli bal vardır. Ancak esas önemli olan balın renginden ziyade, arıların bal topladığı çiçeklerin nektarının yüksek olduğu yörelerdir.

3- LEZZET : Her balın kendine özgü bir tadı, lezzeti vardır. Bunu dil ile ayırdedebilmek pek kolay değildir. Bu işte tam anlamıyla uzman olmak ve çeşitli bölgelerden elde edilen ballar üzerinde önceden karşılaştırmalı bir fikre ve tecrübeye sahip olmak gerekir. Zira, türlü çiçek ve bitkilerden toplanan ballar, çeşitli etkenlerin sonucu olarak binbir çeşit lezzet taşırlar. Hatta bir kovan içerisinde bile, ayrı ayrı lezzet taşıyan ballara rastlamak mümkündür. En doğru bir hükme varılmak isteniyorsa, denilebilir ki: çiçek nektarı yüksek kaliteli ve bol olan yörelerin balları hem damak lezzeti taşır hemde hayati vitaminler ve cevherler taşır.

4- KOKU : Balın niteliklerin anlamaya yarayan bir özellik de kokudur. Müşteri, bir balı alırken - özellikle süzme ise - hemen burnuna götürerek bir kez koklar. Oysa ki, çoğu durumlarda bir balı koklamak bize, onun nefaseti ve niteliği hakkında kesin bir fikir vermez. Bir balın kokusunu tadıyla birlikte genizden hissetmeye çalışmalıdır. Yani, balı tadarken, koklamalıdır.

Sonuç olarak bir balın kıvamından, renginden, lezzetinden ve kokusundan balın kaliteli bir bal olup olmadığı fikri öne sürülebilir. Bu fikir de balı sadece kahvaltı olarak yemeyi düşündüğümüzü gösterir. Ancak esas önemli unsur Balı; insan sağlığına verdiği hayati vitaminler, mineraller, aminoasitler, cevherler ve Tabii gıda olarak yemeyi düşünülüyorsa; işte o zaman kaynağını, yöresini, yöredeki çiçek nektarının kaliteli ve bol olması, uzun hortumlu kafkas arılarıyla yapılmış olması (çiçekteki tüm nektarı alması bakımından), insan eli değmeden arının kendi isteğiyle hazırlamış olması, peteklerinin ortasında mum olmaması ve en önemlisi kesinlikle glucose( şeker ) içermemesi şarttır. Bu niteliklerin hepsini bünyesine toplayan da, çok kaliteli ve kaynağı araştırılarak belli olan Karakovan Balıdır