Balın Kuran'daki Yeri

Arıcılık, İslamiyet ile apayrı bir önem kazanmıştır. Kurân'ı Kerim'de 16.Sure 68 ve 69.ayetlerde ; " Rabbin bal arısına: « Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuvalar edin; sonra her çeşit üründen ye; sonrada meyve ve çiçeklerin herbirinden devşirmek üzere Rabbinin bal yapımında öğrettiği ve kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git! » diye ilham etti. O arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki, bunda düşünebilen toplum için elbette bir ibret vardır " buyrulmaktadır.
Peygamberimiz (S.A.V.) balı çok severmiş, hastalar ondan şifa aradıklarında onlara bal şerbeti içmelerini önerirmiş ve " Her akşam yatarken bir bardak bal şerbeti içen kimse ömrü boyunca dert görmez " buyurmuşlardır. Hz.Musa (A.V.) " Bir insan sabahleyin uyanınca bir tas bal şerbeti ile bir dilim ekmek yerse 62 dertten kurtulur " buyurmuşlardır. Hz.İsa (A.V.) " Bal yuvaya lezzet, ruha tad, yavrunuza şifa verir " buyurmuşlardır.
Yüce Allah, bal ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor : " Balda insanlar için şifa vardır " ( Nahl suresi, ayet : 69 )
Allahü Teala ( s.a.v.) şöyle buyurdu : " Bal bütün hastalıklar için şifadır.  size bu iki önemli şifa kaynağını tavsiye ediyorum. Bunlar bal ile Kur'an'dır."
Allahü Teala buyuruyor : " Rabbin bal arısına da "dağlardan, ağaçlardan çardaklardan kendine evler ( kovanlar ) yap! Sonra bütün meyvelerden ye ! ( Meralardan ) Rabbinin sana kolay kıldığı yaylım yollarına git ! diye ilham etti. Arıların kursaklarından muhtelif renkler de şerbetler ( bal ) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda, düşünen bir kavim için, mutlaka ibret vardır. " ( Nahl suresi : 68 - 69 )
" Kim her ay üç sabah birkaç parmak bal yalarsa, takat yetmez belalardan emin olur " ( İbn-i Mace )
" Şu iki şifayı bırakmayın " ( İbn-i Mace )
Hz.Cabir diyor ki : " Peygamber ( s.a.v. ) ' in şöyle dediğini işittim: " Eğer işe yarar bir iyileştirme varsa o da kan aldırmak ve bal şerbeti içmektir. " ( Buhari, Müslim )
Hz.Aişe (r.anha) da şöyle diyor: " Peygamberimiz (s.a.v.) şerbetler içinde, en çok bal şerbetini severlerdi"